Dijital PazarlamaGenel

Geleneksel Pazarlama ve Dijital Pazarlama : Zaman Yolculuğu

Uzun yıllardır hayatımızda olan pazarlama, 1850’li yıllardan itibaren bazı değişim süreçlerinden geçmeye başlamıştır. Bu değişimlere internetin yaygınlaşması, insanların bilgi düzeylerinin artması, teknolojinin gelişmesi, küreselleşme ve küresel rekabet neden olmuştur. Teknolojinin gelişmesi interneti yaygınlaştırarak küreselleşmeye neden olmuş ve dünya pazar haline gelmiştir. Dolayısıyla pazarlama da günümüze kadar devamlı değişim göstermiştir.

Bu yazımızda da geleneksel pazarlamadan, yeni pazarlama, dijital pazarlamaya uzanan süreci konu alıp, pazarlama tiplerini karşılaştıracağız. Haydi başlayalım.

Geleneksel Pazarlama

Geleneksel pazarlama, ürün ve satış kavramlarının önemsendiği klasik bir anlayıştır. 1960’lı yıllardan itibaren, en uygun ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma karmasını oluşturmak geleneksel pazarlamanın temel amacı olmuştur. İşletme odaklı bir yaklaşımdır. Müşteri davranışlarının, müşteri özellikleri ve satın alma davranışlarının yanı sıra daha çok kişiye satış yaparak işlemleri ve kârı maksimize etmek amaçlanır.

Sosyolojik ve kültürel bağlar üzerine kurulu olan geleneksel pazarlamanın geleneksel toplum ve kitleler üzerinde etkileyiciliği daha fazladır. Bu yüzdende diğer pazarlama yöntemlerine göre daha güvenilir görülmektedir. Geleneksel pazarlama yöntemleri maliyet unsurunu göz önünde bulundurulduğunda yüksek bütçeler ile gerçekleştirilir.Geleneksel pazarlama, kitle pazarlaması olarak da bilinir. Belirli bir ürün, hizmet ya da markanın tanıtımı, televizyon, radyo, gazete, billboard ve afiş gibi yöntemlerle hedef kitleye sunulur ve bir eğilim yakalamaya çalışılır. Aynı zamanda bu tanıtım araçları gelecekte kullanılmak üzere saklanabilir ve geri dönüştürülebilir.

Sizin için uygun olan yöntemin geleneksel pazarlama olduğunu düşünüyorsanız, strateji geliştirmeden önce hangi geleneksel pazarlama aracını kullanacağınızı belirlemelisiniz. Bu adımda bütçenizin ne olduğu da oldukça önemlidir. Yani öncelikle bütçeniz doğrultusunda nasıl bir mesaj vereceksiniz ve bu mesajı basılı mı, yayında mı yoksa televizyonda mı hangi kanal vasıtasıyla hedef kitleye ulaştıracağınızı belirlemelisiniz.

Geleneksel Pazarlama Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar :

 • Geleneksel pazarlama reklam ve pazarlama stratejileri basit ve sade anlatımla oluşturuldukları için anlaşılabilirliği yüksek çalışmalardır. Bu yüzden birçok kesime hitap ederler.
 • Araştırmalarında gösterdiği üzere geleneksel pazarlama çalışmalarının akılda kalıcılığı dijital pazarlama faaliyetlere göre daha yüksektir.
 • Geleneksel pazarlamanın büyük avantajlarından biri de çalışmalarda kullanılan materyallerin saklanabilir, tekrar okunabilir ya da izlenebilir olmasıdır.

Dezavantajlar :

 • Geleneksel pazarlama maliyetli olabilmektedir.
 • Geleneksel pazarlama çalışmalarının geniş kitlelere erişmesi bir avantajdır ancak beraberinde dezavantajda getirmektedir. Erişim ne kadar yüksek olsa da geleneksel pazarlama da etkileşim oranı azdır.
 • Geleneksel pazarlama stratejilerinin sonuçları, başarı oranları maalesef ki kolay ölçülemez.
Dijital pazarlama yöntemleri
Dijital Pazarlama

Dijital Pazarlama

Dijital pazarlama terimi, 90’ı yıllarda hayatımıza girmiştir. Günden güne teknolojiyle birlikte internetin de hızla yayılması ile dünya genelinde her sektörden işletmeler, markalar dijital mecraları aktif olarak kullanmaya başladılar. Günümüzde de çevrimiçi kullanıcıların sayısı bir hayli artmış vaziyette. Artık birçok tüketici dijital mecralarda ürün ve hizmet arar haldedir. Bu da gün içerisinde internette yüzlerce içerik tüketildiğinin, dolayısıyla dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamaya göre daha avantajlı hale geldiğinin göstergesidir.

Dijital pazarlama, geleneksel pazarlama yöntemlerine göre daha güncel ve günümüz teknolojisine uyum sağlamaktadır. Büyümek isteyen, geniş kitlelere hitap edip marka bilinirliği oluşturmak isteyen işletme ve markalar mutlaka ki dijital pazarlama konusunda yatırım yapmalıdır.İnternetin gücü ve mobilin devrimi ile ticaret ve pazarlama anlayışının değişmesi, dijital pazarlamayı doğurmuştur.

Dijital pazarlama, bir firmanın ya da markanın ürün ya da hizmetlerinin tanıtımlarını dijital ortamda yaptığı, sosyal medya ve mobil platformların kullanıldığı pazarlama sürecidir. Daha fazla potansiyel müşteriye ve hedef kitlenize daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşacağınız stratejilere dayanır.

İnternetin kullanılabildiği her alan reklam ve satış kanalı olarak kullanılabilmektedir. Dijital pazarlamada kullanabileceğiniz çok fazla kanal ve alt kollar vardır. E-posta pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması, sosyal medya pazarlaması SEO ve SEM dijital pazarlamanın alt kollarından bazılarıdır.

Dijital Pazarlama İle Geleneksel Pazarlama Arasındaki Fark

Buraya kadar anlattıklarımızdan pazarlamada uygulayabileceğiniz yöntemlerde sınır olmadığını anlamış olmalısınız. Hepsinde amaç neredeyse hepsinde aynı da olsa tabii ki her bir strateji diğerinden farklıdır. Buna bağlı olarak etikler ve dönüşlerde farklı olabiliyor. Gelin şimdi geleneksel ve dijital pazarlama arasındaki farkları detaylı bir şekilde inceleyelim.

 • Geleneksel pazarlamanın temel araçlarından olan televizyon, radyo ve gazete gibi basılı mecra ve profesyonel araçlar, maliyetli araçlardır. Ancak dijital pazarlama araçlarının çoğunda ücret ödemeniz gerekmez. Ödeme yapılsa da ciddi bir rakam değildir.
 • Geleneksel pazarlamada iletişim tek taraflıdır. Kullanıcı bilgiyi okur veya dinler. Dijital pazarlama da ise iletişim iki taraflıdır, kullanıcının geri dönüş yapma şansı vardır.
 • Geleneksel pazarlama da amaç daha çok satış yapmakken, dijital pazarlama satış kadar satış öncesi ve sonrası da önemsenir.
 • Geleneksel pazarlama hedef tüketici ve yerel müşteriler ile sınırlı iken dijital pazarlama da dünyanın her yerinden müşteri ve tüketicinin dikkatini çekmek mümkündür. Aynı zamanda dijital pazarlamada reklamlarınızın kime gösterileceğini ayarlama şansınız vardır.
 • Geleneksel pazarlamada yapacağınız reklamlar sadece belirli zamanlarda gösterilir dolayısıyla reklamın potansiyel müşterilere ulaşmama şansı vardır. Ancak dijital pazarlama da reklamlarınız devamlı yayında olacağından böyle bir sorunla karşılaşmazsınız.
 • Geleneksel pazarlamada yaptığınız reklamlar için ne kadar görüntülendiğine dair bile ölçümleme yapamıyorken, dijital pazarlamada görüntülenmeden tıklanma sayısına kadar birçok dönüşüm verisi ölçümlenebilir. Bu performans analizini yapabilmeniz oldukça iyi bir avantajdır.

Nihayetinde her iki pazarlama türünün de avantaj ve dezavantajları vardır. Ancak burada ki önemli nokta işletme ya da markanızın, bütçesi dahilinde neye ihtiyacı olduğunu ve hedef kitlenizin ne istediğini anlayarak pazarlama faaliyetinde bulunacağınız yöntemi seçmektir.

Özetlemek gerekirse pazarlama geçmişten günümüze hedef kitleyi gözeten, müşterisine değer katan, hedefi müşteri memnuniyeti haline gelen bir anlayış haline gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi, dijital platformların hayatımıza bu kadar girmesi ile de bu ilerleme birleşince de pazarlamada yeni bir döneme geçilmiştir. Günümüz ne kadar dijital pazarlamayı zorunda kılıyor gibi gözükse de iki pazarlama yöntemini de birbirine entegre bir şekilde de yürütmek markanız için fayda sağlayabilir. Peki siz, sizin için hangi yöntemin gerekli olduğunu düşünüyorsunuz?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu